Accueil / Blog / À la une dans Balistrad / Lèt tou louvri pou Jean-Charles MOISE, ansyen pal-man-tè
© Zimbio

Lèt tou louvri pou Jean-Charles MOISE, ansyen pal-man-tè

Temps de lecture : 3 minutes

Lidè Moïse,

Jodi a, mwen santi yon gwo nesesite pou m adrese w moso lapawòl. Tankou mwen ak ou konnen, dyalòg se baz tout sosyete. Se avèk li tout Chita Tande fèt e li toujou pèmèt nou antame bon jan diskisyon ki ede n kèk fwa antann nou sou yon seri pwen. Li ede bese anpil gwo tansyon. Se nan sans sa, m ap tou pwofite poze kèk kesyon m panse ki p ap deranje w.

Lidè Moïse, konpatriyòt mwen ! M ap fè yon fason pou m dirèk, san m pa fè wout kwochi, pou m di w yon gran mèsi pou kote w mennen batay popilasyon an. M t ap santi m egoyis menm jan ak ou si m pa ta mete pran titan sa pou m felisite w pou gwòse estrateji sa ou konnen pou w itilize yon fason pou w atire vè ou menm tout atansyon popilasyon an. Podyab li, li san konprann ! Li lèse l gide pa tout malpwòpte lavalas bwote lage nan rivye lespwa yo. Kiyès ki pa ta dwe rekonèt kouraj ak foug ou nan kouri dèyè frè w yo k ap vòlè nan Leta a !

Lidè Moïse, ou s on gwo lidè vre ! Sa tout moun konstate l. Lè w kapab pran mouvman PetroChallenge lan, ki te se sèl grenn espwa popilasyon an te rete pou te relanse sosyete an, w kraze l nan on ti tan konsa pou w kapab atire pwòp dezi chèf ou, monchè w san gran lidè ! Listwa ap pran nòt pou ou ! Paske w gen pou w prezidan tankou jan foli sa pran w chak jou an ! Se sèl anvi w. Se gran dezi w. Atò… 3 manda nan tèt meri Milo, 6 zan antanke pal-man-tè ak jou antanke konseye prezidan Preval pat sifi pou w te chanje koulè drapo an, w ap vin fè l la, pa vre ? (Bon m fou).

Lidè Moïse, eske w konsyan sou sa w fè mouvman popilasyon an tounen ? Eske daprè ou menm, s on bagay pou se foto w ak drapo w ki nan tout manif yo kote lidèchip san idewoliji w lan pèdi moun yo nan touf fènwa ? Eske w pa youn nan moun k ap kreye divèsyon pou fè pèp la bliye PetwoKaribe an ? Eske se paske w talman tizè ki fè w bliye si w pami sila ki konn ap defann konstitisyon sa a ? Eske se tèlman w tizè ki fè w bliye si w konn vlope kò w ak drapo wouj ak ble ? Di m non, kisa ki nan tèt ou vrèman ? Si m ap chache yon modèl lidè, m ka pran w ?

Lidè Moïse, m p ap rete anpil, banm poze yon kèk lòt kesyon pou m ale : bon lidè, kot lide w ? Ooo… peyi w ap ankouraje boule a, pitit ou ap viv ladan l, pa vre ? Pandan wap pare pou w al nan ONU, gen moun kap mouri ! Pandan w ap di w lidè, preske pa gen anyen aprè tizè pouvwa w ki atache w ak Ayiti.

Atò gran lidè tankou w, poukisa se lè gen pwoblèm sèlman nou tande w? Gran revolisyonè tankou w, kisa w prè pou w pèdi pou Ayiti ? ? Non. ..non. .. mwen mal di: si peyi a boule vre , eske w ap pami moun kap pèdi yon byen, yon pitit, elatriye ?

Eske finalman ou pa sanble ak moun ou di wap konbat yo ?

M pa rete non, m swete w li lèt sa ak anpil atansyon.

Amwalaye !

Ansky HILAIRE, sitwayen angaje.
anskyhil22@gmail.com

Like Balistrad on Facebook

À propos Guest Author

"Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours."
x

Check Also

Cité Soleil, à vous ma lettre d’amour

Madame, D’emblée, je vous demande pardon de ne pas vous écrire avec de l’encre dorée. Par ...